Semināri / 2. semināra apskats

Nelegālais darba tirgus, jeb apsardzes nozare Valsts darba inspekcijas skatījumā.

Skatīt materiālus (PDF fails 457 KB)

 

Drošības audits. Tā būtība, nepieciešamība un rezultāts.

Skatīt materiālus (PDF fails 477 KB)

 

Atbildīgs pakalpojuma sniedzējs - ieguvumi vai izdevumi klientam?

Skatīt materiālus (PDF fails 369 KB)